Het Wateringse zwembad

Om geld te besparen heeft de gemeente in 1997 het bad in beheer gegeven bij Optisport. Er heeft sindsdien alleen noodzakelijk onderhoud plaats gevonden, waardoor er een langzame onttakeling van het bad te zien is. Een bad ook zonder spring- of duikplanken. Kon je vroeger nog wel eens op een warme zomerse avond een baantje trekken, dat kan de laatste jaren ook al niet meer! En in één zomer je zwemdiploma halen: nu worden er helemaal geen zwemlessen meer gegeven!

De Waterman nu De officiële reden dat de Waterman als eerste in Westland zou moeten sluiten is dat de huidige staat van onderhoud het slechtste is. Een andere reden om het bad te sluiten was de toenmalige slechte financiële situatie van de gemeente.
Het klopt, de Waterman heeft een grondige onderhoudsbeurt of renovatie nodig om het zwemmen weer eigentijds te maken. In 2006 besluit de Gemeenteraad dat het Gemeentebestuur initiatief moest nemen om met de bevolking van Wateringen te praten om het bad overeind te houden. Dit is niet gebeurd. Waterman Natuurlijk is een eigen burgerinitiatief voor het behoud van het bad en we hebben zelf kontakt gezocht met de politiek (de omgekeerde weg van de motie).

Negen maanden zijn we bezig, de werkgroep Waterman Natuurlijk! De werkgroep bestaat uit 7 enthousiaste zwemliefhebbers met hart voor het behoud van dit unieke Waterings Openluchtbad. De politiek heeft ons de gelegenheid gegeven om op eigen initiatief plannen uit te werken en met voorstellen te komen. In de tussentijd hebben we vele malen ingesproken tijdens raadvergaderingen, De Waterman nu gesprekken gevoerd met de burgemeester en de diverse fractie’s. Er zijn 4500 handtekeningen opgehaald tijdens de voorjaarsmarkt. Bij zes zwembaden in het land zijn we op bezoek geweest, zij hebben ons inzicht gegeven in het rendabel exploiteren van zo’n openluchtbad. We hebben overleg gevoerd met directie’s van de diverse scholen en de naschoolse opvang in Wateringen en Wateringse Veld. ( Er wonen ruim 4000 kinderen in een straal van slechts 2,5 km rondom het zwembad ) Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden om de speelweide naast het bad voor diverse jeugdactiviteiten te gaan benutten.

Het kind staat centraal, het zwembad en de speelweide vervullen een belangrijke functie in een toch steeds meer stedelijke omgeving. Samen met het Hofpark is de Waterman de groene long van Wateringen .We hebben een planontwikkelaar op ons pad gekregen met ook hart voor ons initiatief. Vele malen heeft de werkgroep vergaderd, en nu is het dan bijna zover! Op woensdag 5 maart presenteren we onze plannen bij de Gemeente Westland. Het zwembad ligt er op dit moment nog stil en verlaten bij, maar achter de schermen is de werkgroep volop bezig. De projectontwikkelaars staan te dringen om dit groene en open gedeelte in Wateringen vol te bouwen met voornamelijk dure woningen. De komende maanden zijn voor ons van groot belang. De Waterman hoort bij de kern Wateringen! Wij zetten alles op alles om het te behouden.