Doelstelling Stichting i.o. Waterman Natuurlijk!

Waterman Natuurlijk! stelt zichzelf primair tot doel het openlucht zwembad en de speelweide te behouden, omdat deze voorzieningen een belangrijke plaats hebben in de recreatieve voorzieningen van de kern Wateringen. Secundair doel is het realiseren van ondersteunende functies die het zwembad nog meer maatschappelijke verankering geven.

Wie zijn wij?

De werkgroep Waterman Natuurlijk! is in juni 2007 opgericht naar aanleiding van de dreigende sluiting van Openlucht-Recreatiebad de Waterman in Wateringen. In juni 2007 heeft Waterman Natuurlijk! op de voorjaarsmarkt ruim 4500 handtekeningen opgehaald. Dit is voor ons een duidelijk signaal wat de burger wil. De Waterman is een voor Wateringen belangrijke kernidentiteit die niet verloren mag gaan.
Wij zijn een Burgerinitiatief, bestaande uit enthousiaste burgers die zich inzetten voor het behoud van de Waterman. Daarnaast hebben we vele vrijwilligers die ons steunen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stichtingwatermannatuurlijk.nl. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen voor meer informatie via info@watermannatuurlijk.nl.

Per 1 juli 2013 heeft de Stichting Waterman Natuurlijk! de exploitatie van het zwembad overgenomen.

Stichting Waterman Natuurlijk!
p/a Turfschipper 92
2292 JB Wateringen
www.facebook.com/WatermanNatuurlijk

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:
Geerten van der Lugt – voorzitter,
Silvia Adam – secretaris,
Gabe Venema - penningmeester
Jan van Rossum – bestuurslid,
Mariska van Veenendaal – bestuurslid,
Diane van Elswijk - coördinator vrijwilligers
Daarnaast zijn nog vele personen betrokken bij de stichting Waterman Natuurlijk!

Management

Gedurende het zwemseizoen is het management in handen van Sonja Christiaanse. Zij leidt een team van toezichthouders, technische dienst en vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. U kunt haar op het zwembad bereiken via Tel: 06-814 741 57

Buiten het seizoen is toezicht op de locatie voorzien in samenwerking met het bedrijf 2sur5. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer Lex Jutte: 06-51271190.